Spory sądowe

Spory sądowe

W ramach specjalizacji oferujemy mięzy innymi:

  • doradztwo i reprezentacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, w tym zawarcia ugody sądowej i pozasądowej
  • ocenę ryzyka prowadzenia postępowania cywilnego
  • reprezentację w postępowaniach sądowych (m.in. powództwa o zapłatę, spory powstałe na tle wykonania umów, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o ustanowienie służebności, sprawy lokalowe) przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym
  • reprezentację w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Skontaktuj się z nami

Na Państwa wiadomości e-mail odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego. Prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Kancelarii.

Tel : +48 732 255 867

[email protected] Pon – Pt 09:00-17:00

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zadzwoń: 732 255 867

·  Pon – Pt 09:00-17:00