POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Legal Rights Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Świderska (dalej: Legal Rights), ul. Piotra Ignuta 111/8, 54-151 Wrocław, NIP: 8942913555, REGON: 384354832. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Legal Rights przetwarza dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, jednakże zawsze zgodnie z prawem.
 2. Użytkownicy strony podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne do skutecznego przesłania do Legal Rights formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt, IP BOX oraz Porada przez Internet.
 3. Korzystając ze strony www.legalrights.pl oraz kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną, akceptują Państwo postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • świadczenia usług prawnych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • dokonania wyceny usługi, zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych oraz jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
 • kontaktu telefonicznego – o ile są Państwo zainteresowani tą formą kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • wystawienia faktury i realizacji obowiązków prawnych ciążących na Legal Rights, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przechowywania nieopłaconych zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • archiwalnych i dowodowych, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cookies

 1. Legal Rights na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 2. Cookies spełniają następujące funkcje na stronie internetowej:
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i umożliwiała korzystanie z funkcji na niej dostępnych, dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie;
 • stan sesji — w plikach cookies zapisywane są informacje o sposobie korzystania ze strony, pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, w celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk korzystamy z Google Analytics;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny, jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 1. Większość plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości użytkownika.
 2. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies na urządzeniu użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jednakże, jeśli nie chcą Państwo, by wykorzystywano pliki cookies przy przeglądaniu strony internetowej, należy dokonać zmiany ustawień w przeglądarce internetowej. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy bezpośrednio z Legal Rights pod adresem: [email protected].
 2. Cofnięcie zgody nie spowoduje uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Informujemy, iż w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, firmie księgowej, firmie hostingowej, a także firmie ubezpieczeniowej (w przypadku konieczności naprawienia szkody).
 2. Ponadto, na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu możemy zostać zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych także innym podmiotom.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez użytkownika. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • 6 miesięcy – w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Państwa mailowo, w przypadku niedojścia do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych z Legal Rights;
 • 10 lat – w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w celu realizacji łączącej nas umowy (termin liczony od końca roku, w którym zrealizowana została umowa), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy też ustalenia, ochrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach związanych z uzasadnionym interesem Legal Rights.

Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach Legal Rights może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia, gdy jest to konieczne.
 2. W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jednakże, w niektórych przypadkach Legal Rights może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeśli wykaże, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Legal Rights na adres [email protected]

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo modyfikowana w zakresie zmian dotyczących postępowania z danymi osobowymi w celu wzmocnienia systemu ochrony danych osobowych. O istotnych zmianach w Polityce Prywatności będą Państwo informowani w postaci komunikatów umieszczanych na stronie Legal Rights.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 29 listopada 2019 r.