O nas

.

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Świderska

Założycielem kancelarii jest radca prawny Joanna Świderska. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, następnie zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców prawnych pod numerem WR-3763. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z najbardziej znanych kancelarii we Wrocławiu. Jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Świadczy kompleksowe usługi na rzecz spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. Doradza przy kampaniach crowdfundingowych oraz ofertach publicznych akcji w trybie subskrypcji prywatnej czy subskrypcji zamkniętej. Uczestniczy w procesach przygotowań spółek do debiutu na rynku NewConnect, przeprowadza analizy zgodności obowiązującego w spółkach ładu korporacyjnego z dobrymi praktykami wprowadzonymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Posiada doświadczenie w realizacji procesów wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. Sprawuje nadzór nad prawidłowością wypełniania obowiązków informacyjnych zarówno przez spółki publiczne, jak i osoby pełniące w spółce obowiązki zarządcze oraz nadzorcze. Opracowuje analizy prawne i przygotowuje rekomendowane ścieżki postępowania dla spółek prawa handlowego. Negocjuje i przygotowuje kontrakty handlowe, w tym umowy inwestycyjne, jak też reprezentuje klientów w procesach sądowych w zakresie sporów wynikających z zawartych umów.