Category

Uncategorized
Z dniem 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące elektronicznego postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Od tej chwili ustawodawca nałożył obowiązek składania wszelkich wniosków podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. poprzez portal www.prs.ms.gov.pl. Obowiązek ten dotyczy także dalszych pism kierowanych w sprawie np. dotyczących uzupełnienia braków formalnych wniosku. Aby...
Read More
  Delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członka zarządu jest często spotykaną praktyką wśród spółek kapitałowych, zwłaszcza w przypadku złożenia przez członka zarządu rezygnacji i konieczności poszukiwania nowego kandydata do sprawowania tej funkcji. Taką możliwość w spółce akcyjnej przewiduje art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym rada nadzorcza uprawniona jest...
Read More
Od stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, mogą zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego (zarówno PIT i CIT) w wysokości 5%. Przedmiotowa ulga zainteresowała przede wszystkim programistów, którzy niewątpliwie uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z przedmiotowej ulgi podatkowej? Prowadzenie działalności...
Read More