By

admin
Od stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, mogą zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego (zarówno PIT i CIT) w wysokości 5%. Przedmiotowa ulga zainteresowała przede wszystkim programistów, którzy niewątpliwie uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z przedmiotowej ulgi podatkowej? Prowadzenie działalności...
Read More
Sądowe zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej może nastąpić z ważnych powodów na wniosek jednego z małżonków – jeśli zaistnieją ku temu odpowiednie przesłanki. Uprawnienie to przysługuje również wierzycielowi jednego z małżonków, zgodnie z art. 52 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, iż: ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, […]
Read More